ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

นายพิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปี ดังนี้
1. รายงานงบดุลประจำปี 2563 ของสมาคม
2. สมาคมได้ดำเนินการยื่นหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอแก้ไขตราเครื่องหมายของสมาคม โดยมีสัญลักษณ์เป็นพระอินทร์ทรงช้าง เอราวัณ ประทับกลางเปลวเพลิงสีเขียว ประดับด้วยลายกนกสีทอง ซึ่งแสดงออกถึงการเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาและบ่งบอกความเป็นไทยที่รุ่งเรือง อยู่เหนือห่วง 6 ห่วง หมายถึง 6 กลุ่มโซนการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยห่วง 6 ห่วง ให้แทนด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้กรุงเทพตะวันออก แทนด้วยสีชมพู กรุงเทพใต้ แทนด้วยสีส้ม กรุงธนใต้ แทนด้วยสีแดง กรุงธนเหนือ แทนด้วยสีฟ้ากรุงเทพกลาง แทนด้วยสีเทา และกรุงเทพเหนือ แทนด้วยสีเหลือง
3. สมาคมได้ดำเนินการจัดอบรม และจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้
3.1 จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “Bangkok Badminton 2020” รุ่นอายุ 11 – 17 ปี ชาย – หญิง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 1 – 5กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 500 คน
3.2 จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 60 คน

4. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562 (รอบคัดเลือกภาค 1) รวม 1,161 คน ผ่านการคัดเลือกแข่งขันในระดับชาติ ชาย 535 คน หญิง 509 คน

Leave a Reply

%d bloggers like this: