นายพิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  และการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 และศูนย์กีฬามิตรไมตรี

โดยจะดำเนินการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านกีฬาเทควันโดให้สามารถพัฒนาปรับปรุง พร้อมกับนำเทคนิคการสอนและการฝึกซ้อมมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในสังกัดไปสู่การแข่งขันระดับชาติได้อีกด้วย  ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากโค้ชชเว ย็อง ซ็อก Choi Young Seok (โค้ชเช) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  และทีมผู้ฝึกสอนจากสหพันธ์เทควันโดโลก อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมากมาย

————————

Leave a Reply

%d bloggers like this: