การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “Bangkok Basketball 2018”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “Bangkok Basketball 2018 ” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีท่านอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกระมล โอฬาระวัต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายวิทยา สิงหะไกรวรรณ กรรมการบริหารสมาคมกีฬา ให้เกียรติ มอบเหรียญ และถ้วยรางวัลกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน

%d bloggers like this: